Despre proiect
Membrii
Planul de actiune locala
Cooperare in retea
Programul LEADER
Spune-ti parerea
Ai o idee, spune-ne si noua aici


Vizite

Actualizat: 24.12.2012


Site realizat si administrat de
Ciprian Muresan
E-mail: mcip1977@gmail.com
Tel: 0744794963
Viziteaza mcip.ro

Avem deja o experienţă de colaborare prin intermediul Asociaţiei ProSomeş care este membru din anul 2008 al Comitetului Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2007-2013.


Prin Ordinul nr. 361 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din 13.06.2008 se înfiinţează CNC – RNDR aici          
Câteva dintre atribuţiile CNC sunt prezentate mai jos:

  1. Comitetul Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare “CNC”, este structura alcătuită din reprezentanţii principalelor grupuri de actori implicaţi în procesul de dezvoltare rurală, cu rol consultativ, decizional şi strategic în implementarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, denumită în continuare “RNDR”, fără personalitate juridică. CNC va fi prezidat de către un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  2. CNC se va asigura de eficacitatea şi calitatea implementării RNDR 2007-2013 şi este constituit în conformitate cu prevederile din fişa tehnică a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.
  3. CNC este organizat şi funcţionează conform prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
  4. Durata mandatului CNC va acoperi întreaga perioadă de implementare a RNDR 2007-2015.

Vezi în întregime Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Reprezentanţi din partea Asociaţiei ProSomeş în  Comitetul Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală sunt dl. Sîngeorzan Ştefan în calitate de preşedinte şi dl. Grigore Mureşan în calitate de coordonator programe proiecte dezvoltare rurală.

Consultă Planul de acţiune al RNDR

 

 

AXA 4 LEADER a PNDR fonduri FEADR

Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă "ProSomeş"
Bistrita-Năsăud, Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel fax: 0263374795 mobil: 0729/071504